Logo Caixa Penedès

Cursos Caixa Penedès

FINANCES PRĄCTIQUES PER A LA PIME (2a EDICIÓ - PENEDÈS)

objectius

• Saber identificar la informació rellevant per a formular una diagnosi de la situació econòmico-financera de l'empresa. Conèixer i treballar sobre indicadors per a poder treure conclusions sobre la seva evolució. Veure casos d'empreses reals, per a contrastar actuacions i resultats.
• Saber quines mesures financeres es poden prendre quan l'empresa es troba en una situació delicada.
• Ser capaços d'escollir entre diferents opcions estratègiques per a obtenir els millors resultats financers.
• Aprofundir en les eines financeres existents en el mercat que permeten optimitzar la gestió del circulant i tresoreria "Cash Management" així com en les diferents estratègies de cobertura davant èpoques de turbulència i incertesa.

adreÇat a

El curs està adreçat a tots aquells que compleixin responsabilitats directives financeres i estratègiques a la PIME, i que estiguin interessats a conèixer i utilitzar eines que els permetin millorar els seus resultats i reciclar els seus coneixements. De la mateixa manera, poden beneficiar-se del present programa tots aquells que no tinguin relació directa amb departaments financers, i que els pot ajudar a comprendre el treball financer i com ajudar al mateix des de la seva posició a l'empresa.

temari

INFORMACIÓ

Vanessa Galimany Secretària Acadèmica.CJCONTINUA Tel. 977 16 76 49 vgalimany@cjcontinua.org

PREU I RESERVA DE LA PLAÇA

El cost del curs "FINANCES PRÀCTIQUES PER A LA PIME" és de 975€.
Per a clients de Caixa Penedès el cost està subvencionat per l'obra social i és de 375€.

Per realitzar la reserva de la plaça és necessari omplir la fitxa d'inscripció i enviar-la a CJCONTINUA al número de fax
977 670 851 o al mail vgalimany@cjcontinua.org. Un cop es rebi la inscripció, es domiciliarà el pagament al compte corrent de Caixa Penedès inclòs a la fitxa.

+ informaciÓ

FITXA D'INSCRIPCIÓ