Logo Caixa Penedès

Cursos Caixa Penedès

GESTIÓ DE LA PIME COMPETITIVA (4a EDICIÓ - GARRAF)

objectius

• Saber identificar i implementar les mesures necessàries en cada àrea estratègica de l'empresa, que permetin sobreviure i sortir enfortit a la meva empresa d'una crisi com l'actual. Ho analitzarem des del punt de vista organitzatiu i de persones, comercial i de vendes, i finalment financer i de estratègies en temps de crisi.
• Obtenir una perspectiva transversal que possibiliti l'elecció d'una estratègia de negoci òptima, per a afrontar la crisi amb garanties i consolidar els factors claus d'èxit que enfortiran el nostre negoci en un futur amb nous reptes i oportunitats.

adreÇat a

El curs està adreçat a tots aquells que compleixin responsabilitats directives a la PIME, i que estiguin disposats a liderar la navegació de la seva empresa amb responsabilitat i decisió davant serioses adversitats i turbulències com les actuals.

temari

INFORMACIÓ

Vanessa Galimany Secretària Acadèmica.CJCONTINUA Tel. 977 16 76 49 vgalimany@cjcontinua.org

PREU I RESERVA DE LA PLAÇA

El cost del curs "GESTIÓ DE LA PIME COMPETITIVA" és de 1.200€.
Per a clients de Caixa Penedès el cost està subvencionat per l'obra social i és de 450€.

Per realitzar la reserva de la plaça és necessari omplir la fitxa d'inscripció i enviar-la a CJCONTINUA al número de fax
977 670 851 o al mail vgalimany@cjcontinua.org. Un cop es rebi la inscripció, es domiciliarà el pagament al compte corrent de Caixa Penedès inclòs a la fitxa.

+ informaciÓ

FITXA D'INSCRIPCIÓ