Formació ContínuaPer què ser membre de l'Agrupació d'Antics Alumnes de CJContinua (AACJ)

1. PER LA FORMACIÓ QUE OFEREIX
Els antics alumnes membres de l'AACJ, podran participar en qualsevol dels programes de l'escola dins la seva àmplia oferta de formació contínua i dinàmica a un preu preferent, amb bonificacions de més del 60% del preu original dels cursos, que ajudaran a aconseguir un pla de carrera d'èxit en les seves empreses al llarg de la seva trajectòria professional.

2. PER LES ACTIVITATS QUE OFEREIX TRIMESTRALMENT
Ser membre de l'AACJ dóna dret a participar gratuïtament en les activitats que organitza l'agrupació al llarg de l'any, bé siguin formatives, culturals o d'oci. Per exemple, cates de vi, cates d'oli, conferències empresarials, etc. La AACJ organitza, com a mínim, una activitat organitzada.

MÉS INFORMACIÓ

Jordi Oncins Director de desenvolupament de CJCONTINUA (Tel. 977 16 76 49)

QUOTA D'ADHESIÓ

La quota de membre de la AACJ és de 90€ anuals.

FITXA D'ADHESIÓ: Descarrega't la fitxa d'adhesió fent clic aquí, emplena-la i envia-la per fax al número 977 67 08 51 indicant el nom i telèfon de contacte de la persona amb qui desitgin que contactem per a acabar de formalitzar la inscripció.