Formació Contínua

El Fòrum Permanent de Formació Contínua, FPFC, és una iniciativa dels pro­fessio­nals i empresaris de l'entorn de Caixa Penedès.

La Fundació Camp Joliu posa a disposició del món empresarial la seva organit­za­ció i les seves instal·lacions per desenvolupar una eina de formació dinàmica i permanent, al servei de les necessitats actuals de les empreses i els seus treballadors.

El FPFC neix amb la vocació que aquests mateixos professionals i empresaris siguin els qui liderin el projecte.

La seu de les activitats de la Fundació Camp Joliu és el Campus de Formació, propietat de l'Obra Social de Caixa Penedès i situat a la finca Camp Joliu de l'Arboç.


Per què ser membre de l'Agrupació d'Antics Alumnes de CJContinua (AACJ)

Per què ser empresa associada del Fòrum Permanent de Formació Contínua (FPFC)

 

La UEP (Unió d'Empresaris del Penedès) i el prestigiós centre de formació de directius Camp Joliu - Obra Social Caixa Penedès aposten conjuntament per la formació de directius. Per això, les empreses associades a la UEP tenen accés als cursos que imparteix CJContinua L'Arboç amb unes condicions molt especials. Feu clic aquí per conèixer-les.