Cursos Oberts

LA MOTIVACIÓ DE L'EQUIP I EL SISTEMA DE RETRIBUCIÓ (20h.)