Cursos Oberts

L'OUTDOOR TRAINIG COM A BASE DEL DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES PERSONALS I GRUPALS (15h.)