Logo Caixa Penedès

Cursos Oberts

Els cursos oberts no tenen una data d'inici ni localització determinada. El funcionament d'aquests cursos és molt senzill, a mesura que s'arriba a un nombre mínim d'interessats, es programen en dates i ubicació d'acord amb els mateixos. Una vegada tabulades i analitzades les enquestes de necessitats formatives dels més de 2000 professionals que han passat pels nostres cursos, i tenint en compte la conjuntura econòmica actual i els reptes i oportunitats que es plantegen a les nostres PIMES en el futur, l'equip docent de CJContinua, amb l'ajuda del seu comitè acadèmic, ha dissenyat l'oferta formativa.

A continuació es presenten per àrea d'interès els cursos que aquest any s'oferixen en obert, als quals, en funció del seu interès, pot realitzar la preinscripció en qualsevol moment:

 

ÀREA ACADÈMICA DE MÀRQUETING DIRECCIÓ COMERCIAL

CONFECCIÓ DEL PLA DE MÀRQUETING (15h.)
LA PIME I LA SEVA GESTIÓ COMERCIAL I VENDES EN UN MERCAT EN CRISI (15h.)
NEUROMARKETING Y MARKETING SENSORIAL (15h.)
FÓRMULES IMBATIBLES EN VENDES (20h.)
GESTIÓ PER COMPETÈNCIES A LA PIME (20h.)

ÀREA ACADÈMICA DE CONTROL I DIRECCIÓ FINANCERA

FINANCES PRÀCTIQUES PER A LA PIME (20h.)
FINANCES PRÀCTIQUES AVANÇADES PER A LA PIME (2ª part) (20h.)
CÓM GESTIONAR UNA PIME EN TEMPS DE CRISI
(20h.)

ÀREA ACADÈMICA DE DIRECCIÓ I ORGANITZACIÓ DE PERSONES: HABILITATS DIRECTIVES

LIDERATGE PEL DESENVOLUPAMENT D'EQUIPS D'ALT RENDIMENT A LA PIME (15h.)
COACHING COMUNICACIÓ PERSONAL
(20h.)
GESTIÓ DEL TEMPS
(15h.)

ÀREA ACADÈMICA D'EMPRESA FAMILIAR, ESTRATÈGIA I POLÍTICA D'EMPRESA

LA DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LA PIME (20h.)
EMPRESA FAMILIAR
(20h.)
ç LA MOTIVACIÓ DE L'EQUIP I EL SISTEMA DE RETRIBUCIÓ
(20h.)

ÀREA ACADÈMICA DE MILLORA DE LES OPERACIONS I QUALITAT DE LES ORGANITZACIONS

PROGRAMA DE RACIONALITZACIÓ INTENSIVA GESTIÓ D'OPERACIONS (PRINGO) (15h.)
5 S
(20h.)
TALLER D´ESTALVI I SIMPLIFICACIÓ
(15h.)

ÀREA ACADÈMICA DE OUTDOOR TRAINING I TEAM BUILDING

L'OUTDOOR TRAINING COM A BASE DEL DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES PERSONALS I GRUPALS (15h.)